Mjölby kommun

QviMo vann i februari 2017 ett flerårigt avtal om att få utföra hemtjänstinsatsen ”Inköp av dagligvaror” i Mjölby kommun. Det betyder att vi fem dagar i veckan genomför inköp och leverans åt ca 120 brukare i Mjölby med omnejd.

Arbetet utförs av en liten sammansvetsad personalgrupp vilket skapar en hög personalkontinuitet och god kännedom om brukarnas förutsättningar och särskilda önskemål.

  • Har du behov av stöd kring inköp av dagligvaror?

    Ditt behov av just det stödet kan utredas av kommunens biståndshandläggare. För utredning kontakta kommunens växel på telefon 0142-850 00 som hjälper dig vidare till utredningsenheten.

Olika livsmedel upplagt på ett bord