Hushållsnära tjänster

Ibland är det inte lätt att orka eller hinna med alla de sysslor som finns i ett hem. QviMo:s hemtjänstteam erbjuder därför hushållsnära tjänster som kan underlätta din vardag.

En del behovs täcks ibland inte in i ett biståndsbeslut om hemtjänst. Istället har du då möjlighet att köpa till de tjänster du saknar som hushållsnära tjänster. Det gäller inte bara exempelvis trädgårdsskötsel och städning utan även personlig omvårdnad såsom ledsagning till olika aktiviteter som kan utökas och köpas till om det inte täcks in i ditt biståndsbeslut från kommunen.

Vi erbjuder naturligtvis också hushållsnära tjänster till dig som inte har ett biståndsbeslut om hemtjänst.

Många har möjlighet att få skattereduktion med 50%, så kallat RUT-avdrag. Det betyder att du betalar hälften av arbetskostnaden. Vi administrerar din skattereduktion genom att det är vi som hanterar kontakten med Skatteverket. Du behöver inte göra något extra!

Äldre kvinna sitter i soffan och läser medan yngre kvinna städar i bakgruden

Hos QviMo erbjuds du följande tjänster:

  • Fönsterputs

  • Städhjälp

  • Tvätthjälp

  • Gräsklippning

  • Snöskottning

  • Ledsagning

  • Sällskap eller promenad

  • Personlig omvårdnad