Vad kan vi erbjuda dig?

Vi vill erbjuda dig en hemtjänst där du får vara med och bestämma så mycket möjligt! Vi tror vi har lyckats ganska bra hittills med den ambitionen. År 2018 fick vi högsta betyg av privata utförare i Norrköpings kommun vilket vi är mycket stolta över.

 • Hög personalkontinuitet

  En hög personalkontinuitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunder inom social omsorg ska känna sig nöjda med sin hemtjänst. Vi vet att det blir lättare att påverka de insatser som utförs när det är färre medarbetare inblandade i utförandet. Därför är vår målsättning alltid att noggrant planera hemtjänstinsatserna så att du ska kunna få hjälp av ett fåtal personer som du kan lära känna ordentligt och känna dig trygg med.

 • Hemtjänst på dina villkor

  Vi arbetar med flexibla och individanpassade lösningar så att våra insatser sker på dina villkor vilket är helt nödvändigt för att vi ska kunna skapa största möjliga livskvalitet för dig. Därför utser vi alltid en särskild kontaktperson som är den medarbetare hos oss som tar ett särskilt ansvar för ditt välmående och för att insatserna utförs på det sätt som du tänkt dig. Du och dina närstående kan alltid höra av er till kontaktpersonen för frågor eller synpunkter på vår verksamhet.

 • Erfarna och kompetenta medarbetare

  Vi är noga när vi rekryterar våra medarbetare för att säkerställa att du ska få hemtjänst av kunniga personer med god omvårdnadskompetens. Vi har alltid ambitionen att rekrytera våra medarbetare lokalt eftersom det är viktigt med områdeskännedom och förståelse för dina unika behov. Våra medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån dina specifika behov. När vi kommer hem till dig bär vi alltid våra egna arbetskläder och en synlig ID-bricka så att du lätt kan känna igenom oss och därigenom känna dig trygg.

 • Hemtjänst på ditt hemspråk

  Vi försöker alltid att erbjuda hemtjänst på ditt hemspråk så att du ska kunna känna dig säker på att bli förstådd. I nuläget kan vi utföra hemtjänstinsatser på svenska, engelska, syrianska och arabiska. Vi kommer att försöka rekrytera nya medarbetare om du har ett hemspråk som våra befintliga medarbetare i nuläget inte behärskar.

 • Närhetsprincip och sociala aktiviteter

  Vi strävar efter att öppna lokalkontor i närheten av där du bor. Det är för att vi ska kunna komma till dig med kort varsel om något inträffar och för du ska kunna besöka oss för sociala aktiviteter såsom filmvisningar, föreläsningar, fikastunder eller kortspelsturneringar. Vi vet att sociala aktiviteter är hälsofrämjande och en effektiv metod för att motverka isolering.

 • Ständiga förbättringar

  För att kunna erbjuda en hemtjänst som alltid håller god kvalitet behöver vi vara en lärande organisation. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar. Vi använder en särskild arbetsmodell för att komma åt de saker som vi behöver utveckla. Arbetsmodellen som kallas Kvalitetshjulet består av fyra delar: planering, genomförande, utvärdering och förbättringsarbete. Arbetsmodellen innehåller de rutiner och arbetssätt som vi behöver för att utföra det dagliga arbetet men också ett antal verktyg för att kunna mäta, utvärdera och utveckla våra insatser.

 • Fokus på hälsofrämjande insatser

  Vi arbetar utifrån en personcentrerad omsorg där vi utgår från de resurser och förmågor du har med fokus på att identifiera och stärka de faktorer i ditt liv som är hälsofrämjande.

Vårdare och brukare