Om oss

Efter många år i branschen och med ett brinnande intresse för välfärds- och omsorgsfrågor samt en tydlig vision om vad som borde fungera bättre inom vård- och omsorgsverksamhet startade vi år 2015 QviMo Hemtjänst.

Vår vision om en hemtjänst som ger guldkant på tillvaron bygger på en gedigen erfarenhet av:

  • att arbeta nära människor i behov av vård och omsorg

  • hur det är att vara anhörig när hemtjänsten inte fungerar

  • hur det är att få hemtjänst på ett språk som man inte förstår

  • att det med noggrann planering går att skapa en hög personalkontinuitet

  • att goda resultat inte är en slump

En kvinna och en man står framför kontorsbyggnad.
Porträtt Lisa Ringkvist

Lisa Ringqvist

Verksamhetschef

Grundare till QviMo. Har flera års erfarenhet av att leda kvalitetsarbete i privat, statlig och kommunal sektor både inom vård och omsorg samt utbildning och arbetsmarknad. Masterutbildad statsvetare med stort samhällsengagemang.

lisa.ringqvist@qvimo.se

För att säkerställa kvaliteten arbetar vi i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem.

Våra medarbetare

Det finns få andra yrken som är så viktiga som att arbeta med människor i behov av vård och omsorg. För oss är det viktigt att våra medarbetare både kan förstå och sätta sig in i den enskildes behov men samtidigt ha en förmåga att kunna omsätta den förståelsen till en individuellt anpassad omsorg.

Hos oss finns en bred omvårdnads- och språkkompetens. Våra medarbetare idag är främst undersköterskor med god erfarenhet av omsorgsarbete.

Att medarbetare hos oss har en formell kompetens är viktigt men det är också centralt att vi känner att den vi rekryterar är “rätt person för jobbet”. Därför är erfarenheter, förmåga till ett bra bemötande och engagemang också viktiga kvaliteter när vi rekryterar.

Våra medarbetares vilja att utvecklas och deras engagemang för våra brukare är vår största tillgång. Vi vet att medarbetare som känner delaktighet och att deras arbete är meningsfullt har bättre förutsättningar att leverera hemtjänst med god kvalitet. Hos oss får medarbetare därför både mandat och uppmuntras att ta ansvar. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med högt till tak och där möjligheterna till kompetensutveckling är goda. Vi utbildar alla våra medarbetare i bland annat etik, omvårdnad och bemötande.

Utifrån brukare vi möter sätter vi samman individuella kompetensutvecklingsplaner med ambitionen att vi ska ha specialistkompetens inom de områden som våra brukare behöver.

När vi kommer hem till dig bär vi alltid våra egna arbetskläder och en synlig ID-bricka så att du lätt kan känna igenom oss och därigenom känna dig trygg. För din säkerhet har alla medarbetare lämnat utdrag från belastningsregistret innan anställning.

Medarbetare hos oss ska göra skillnad hos dig som brukare!