Norrköpings kommun

QviMo har sedan februari 2018 haft Norrköpings kommuns förtroende att erbjuda just dig hemtjänst.

Om du tycker att du har behov av hemtjänst kan ditt behov av stöd utredas av kommunens biståndshandläggare.

 • För utredning, kontakta vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp:

  Telefon: 011- 15 27 37
  E-post: info.vom@norrkoping.se

  Vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp kan hjälpa dig att räkna ut hur mycket hemtjänst skulle kosta för just dig. Avgift för hemtjänst baseras på din inkomst och är oberoende av vilken utförare du väljer. Din faktura för hemtjänst kommer alltid att skickas från Norrköpings kommun.

 • Har du redan hemtjänst och vill byta till oss på QviMo?

  Antingen kan du genomföra ditt byte själv med hjälp av kommunens e-tjänst eller fylla i denna blanket.

  Den ifyllda blanketten kan skickas per post till:
  Norrköpings kommun
  Vård- och omsorgskontoret
  Myndighetsutövningen
  601 81 Norrköping

  Den ifyllda blanketten kan skickas per e-post till:
  info.vom@norrkoping.se

Äldreman i fiskehatt kör äldre kvinna med rosa gummistövlar i skottkärra

Områden i Norrköpings kommun där vi utför hemtjänst:

Område 2

 • Ektorp

 • Kneippen

 • Klockaretorpet

 • Vilbergen

 • Skarphagen

 • Gamla Staden

 • Berget

 • Vrinnevi

 • Björkalund

 • Kårtorp

 • Såpkullen

Område 3

 • Smedby

 • Rambodal

 • Navestad

 • Östantill

 • Söderstaden

 • Klingsberg

 • Ljura

 • Hageby

 • Brånnestad

 • Styrstad

 • Tingstad

 • Ljunga tätort

 • Himmelstalund

karta