Hemtjänst

Målet med vårt arbete är att du ska kunna fortsätta att bo hemma, att vi bidrar till att förbättra din livskvalitet och att vi ger er den avlastning som du och dina anhöriga behöver.

Hemtjänst på dina villkor

Våra medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Vi har hög personalkontinuitet, ett flexibelt arbetssätt och en god tillgänglighet.

Det medför ingen extra kostnad för dig att välja oss till din utförare av hemtjänst. Med stor hängivenhet för vårt arbete växer vår kundkrets stadigt.

Låt oss ge dig en guldkant på tillvaron också!

Ung kvinna med mörkt hår läser högt ur bok för äldre kvinna.
En gammal kvinna håller sina händer på en käpp. Yngre person håller en hand över kvinnans ena hand.

En kontaktperson som tar särskilt ansvar för ditt välmående

Vi utser alltid en särskild kontaktperson som är den medarbetare hos oss som tar ett särskilt ansvar för ditt välmående. Det är också den personen som utför merparten av insatserna hos dig. Det bidrar till att du kan lära känna någon i vår personal särskilt väl så att du kan känna dig extra trygg. Det går naturligtvis att byta om du av någon anledning inte skulle trivas med din kontaktperson.

Ansök om hemtjänst hos oss

Du kan exempelvis få hjälp med:

  • Inköp och att uträtta ärenden

  • Städning, tvätt och klädvård

  • Mat och måltider

  • Personlig hygien

  • Ledsagning och telefonservice

  • Hjälp vid matsituation

  • Utevistelse och promenader

  • Social samvaro

  • Avlösning i hemmet

  • Hjälp med medicin